13.03.2022: Ślęza Wrocław – Lech UAM Poznań (kobiety).