31.07.2021: Ślęza Wrocław – KA 4 resPect Krobia (sparing kobiet).