Wyniki postępowań przetargowych

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu hali lekkoatletycznej wraz z częścią szatniowo-sanitarną, częścią biurowo-administracyjną z uwzględnieniem przyległych funkcji.

Informacja dostępna jest po kliknięciu w przycisk obok.