Balon Centrum Piłkarskiego opuszczony

Informujemy, iż w piątek, 17 kwietnia, balon będący częścią Centrum Piłkarskiego Ślęza Wrocław #Kłokoczyce został opuszczony.

Decyzja o opuszczeniu balonu została podjęta ze względów finansowych. W obecnie trwającej sytuacji i nadal panującym stanie zagrożenia epidemicznego utrzymywanie funkcjonowania obiektu wiąże się z ponoszeniem kosztów bez możliwości generowania przychodów. Gdy tylko będzie możliwość wznowienia działalności Centrum Piłkarskiego Ślęza Wrocław #Kłokoczyce, balon zostanie ponownie napompowany i uruchomiony.