09.02.2019: Ślęza Wrocław – KA 4 resPect Krobia (kobiety).